20160710_0178_02Communicare 1– att göra tillsammans

Heldag

9.30 -16.00

Max 6 deltagare

Pris: 900 kr

För alla hundägare. För dig med valp, unghund eller vuxen.

En dag där vi jobbar med att utveckla fyra olika nyckelsignaler som vi har nytta av, både i vardagen och vid olika inlärningssituationer. Vi arbetar med positiv beteendeförstärkning som en del i kommunikationen och en nyckel för snabbare ordförståelse/inlärning. Ju mer tävlingsintresserad jag är, desto tydligare kommunikation behöver jag ha.

Vi varvar teori med praktiska övningar, där vi utvecklar följsamhet och samarbete samtidigt som vi förfinar vår kommunikation.